Kontaktné informácie

Topferomony.sk

  • Gr. I. Széchenyiho 878/4, 93601 Šahy

  • +421 904 199 155

  • IČO: 52 361 501

  • Bankový účet – IBAN: SK63 7500 0000 0040 2693 1020

    Swift: CEKOSKBX

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/ 7720 001, 037/ 7720 034
faxl. č.: 037/ 7720 024
e-mail: 

Napíšte nám