V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

I. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom Vašich osobných údajov na stránky topferomony.sk je SZČO Monika Luptáková, IČO: 52361501, Miesto podnikania: 93601 Šahy, Gr. I. Széchenyiho 878/4, Číslo živnostenského registra: 420-32983 (OÚ Levice).

II. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keď používate naše služby, zbierame rôzne typy údajov, ako sú vaše užívateľské meno a heslo, vaše kontakty a ďalšie nastavenia. Sledujeme, aké produkty si prehliadate na našom webe a z akého zariadenia, čo z našich ponúk zaslaných e-mailom vás zaujalo a odvodzujeme z toho ďalšie údaje o vás, aby sme vám zobrazili ponuky na mieru a v budúcnosti mohli náš web ďalej zlepšovať. Pokiaľ u nás nakúpite, alebo si vytvoríte účet, pracujeme tiež s menom a priezviskom, vašimi objednávkami a údajmi, ktoré si nastavíte vo svojom účte.

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

1. Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).

2. Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

3. Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho e-shopu, informačného newsletra a podobne.

4. Záznamy e-mailovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

5. Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

6. Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu.

III. Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

– bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo

– na základe vášho súhlasu.

Aké spracovanie môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete – či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete či nakúpite. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, alebo ak s nami komunikujete.

1. Ak navštívite náš web

Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam

„Cookie“ je textový súbor, ktorý webová stránka zasiela do počítača návštevníka alebo iného zariadenia použitého na zobrazenie webovej stránky, ktorá jednoznačne identifikuje prehliadač návštevníka alebo ukladá informácie alebo nastavenia do prehliadača. Táto webová stránka používa len také cookies, ktoré sú absolútne nevyhnutné na správnu funkcionalitu tejto webovej stránky a na zistenie toho, ako návštevníci využívajú túto webovú stránku („výkonnostné cookies“) a na umožnenie toho, aby si webová stránka „zapamätala“ počítače a zariadenia, prispôsobila sa na obsah a preferencie užívateľa („funkčné cookies“). Okrem toho môžu byť cookies použité na určenie povahy našich návštevníkov, na základe čoho môžeme lepšie prispôsobiť obsah našej webovej stránky a cieliť našu reklamu („demografické cookies“), ktorá sa im zobrazuje počas návštevy našej webovej stránky a iných webových stránok („záujmové cookies“), v každom prípade za použitia anonymných odkazov a nie osobných údajov. Dodatočné informácie o typoch cookies sú uvedené nižšie.

Klasifikácia cookies

Cookies je možné klasifikovať podľa trvania a zdroja:

Trvanie: Táto webová stránka využíva „dočasné“ a „trvalé“ cookies. „Dočasné“ cookies platia len počas pripojenia na webovej stránke a po opustení stránky sú zničené. „Trvalé“ cookies si vás zapamätajú aj počas nasledujúcich návštev. „Trvalé“ cookies sa nevymažú ani vtedy, keď zatvoríte svoj prehliadač a ostanú vo vašom počítači alebo inom zariadení, pokiaľ ich nedeaktivujete (pozri nižšie ako vypnúť súbory cookies). „Trvalé“ cookies zahŕňajú „záujmové“ cookies a „demografické“ cookies.

Zdroj: Cookies môžu byť „prvej strany“ alebo „tretej strany“, čo znamená, že buď boli vytvorené v mene našej spoločnosti alebo v mene tretej strany, ako prevádzkovateľa inej webovej stránky. Príkladom cookies tretej strany je to, že naša webová stránka môže obsahovať facebookovú ikonu palec hore, ktorá spustí facebookové cookies. Táto webová stránka môže využívať cookies prvej strany aj tretej strany.

Úloha cookies

Úlohy cookies, ktoré využívame na našej webovej stránke, spadajú do dvoch kategórií:

Esenciálne (“nevyhnutné”) cookies – Tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby ste mohli používať našu webovú stránku a používať jej funkcie. Po zatvorení prehliadača sa vymažú.

Analytické / výkonnostné cookies – Tieto cookies nám dovolia si zapamätať váš výber a voľby a poskytnúť vám lepší prispôsobený obsah. Napríklad môžeme využiť cookies na to, aby sme si zapamätali váš počítač alebo iné zariadenie, ktoré používate na zobrazenie našej webovej stránky. Tieto funkčné cookies používame na to, aby sme vás mohli spoznať pri vašej ďalšej návšteve. Vďaka tomu môžeme prispôsobiť náš obsah a zapamätať si vaše preferencie, ako sú jazyk, text či veľkosť písma.

Funkčné cookies – Tieto cookies nám dovolia si zapamätať váš výber a voľby a poskytnúť vám lepší prispôsobený obsah. Napríklad môžeme využiť cookies na to, aby sme si zapamätali váš počítač alebo iné zariadenie, ktoré používate na zobrazenie našej webovej stránky. Tieto funkčné cookies používame na to, aby sme vás mohli spoznať pri vašej ďalšej návšteve. Vďaka tomu môžeme prispôsobiť náš obsah a zapamätať si vaše preferencie, ako sú jazyk, text či veľkosť písma.

Záujmové a demografické cookies – Tieto cookies používajú anonymné identifikátory na sledovanie užívateľov pri ich používaní webových stránok a prezeraní videí či obsahu, vďaka čomu dokážeme určiť našich návštevníkov a prispôsobiť našu webovú stránku a reklamné prvky na daný typ užívateľov.

Odkazy na a z iných webových stránok, vrátane používania cookies tretími stranami

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, pričom takýto proces prepojenia môže zahŕňať umiestnenie cookies tretích strán na vašom počítači.

Tieto súbory cookies tretích strán nie sú pod našou kontrolou. Mali by ste si prečítať a dozvedieť sa o pravidlách ochrany osobných údajov danej webovej stránky skôr, než kliknete na externý odkaz, ktorý vás presmeruje na externú webovú stránku. Pozri „Externé odkazy“ nižšie.

Typy cookies, ktoré využívame

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn súborov cookies, ktoré môžeme nahrať do vášho počítača alebo iného zariadenia, spolu s ich funkciami, trvaním a zdrojom.

Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa vlastné cookies na analýzu toho, ako vy a ostatní užívatelia využívate túto webovú stránku. Informácie vytvárané touto službou o vašom používaní tejto webovej stránky (čo môže obsahovať informácie o vašej IP adrese, internetovom prehliadači a jazyku, preferenciách, časových údajoch vášho pripojenia a údajoch o ostatných webových stránkach, z ktorých ste prešli na túto webovú stránku) budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania tejto webovej stránky, vytvárania prehľadov o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovanie iných služieb týkajúcich sa činnosti na webovej stránke a používania internetu. Spoločnosť Google môže preniesť tieto informácie na tretie strany, ak je to požadované v zmysle zákona alebo v prípade, že takéto tretie strany majú narábať s takýmito údajmi v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu s ostatnými údajmi, ktoré o vás vedie. Používanie cookies môžete zablokovať pomocou vhodných nastavení vo vašom prehliadači, berte však prosím na vedomie, že bez cookies nebude možné využívať množstvo funkcií našej webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky dávate súhlas so spracovaním údajov o vás zo strany spoločnosti Google, a spôsobom a na účel uvedený vyššie.

Aby vás nebolo možné sledovať službou Google Analytics, navštívte stránku Google Analytics.

Demografické a záujmové cookies

Táto webová stránka využíva demografické a záujmové cookies, ktoré patria medzi cookies služby Google Analytics. Na realizáciu demografických a záujmových funkciíinštaluje Google vlastné reklamné cookies a anonymné identifikátory, ktoré získavajú údaje o návštevnosti na tejto a iných webových stránkach. Nikdy nezlučujeme osobné informácie s neosobnými informáciami získanými pomocou demografických a záujmových cookies služby Google Analytics. Získané údaje z demografických a záujmových cookies (v kombinácii s ostatnými cookies služby Google Analytics uvedených v tomto dokumente) používame vždy výlučne na:

– určenie, či máme na niektorých stránkach väčšiu návštevnosť než na iných, napríklad pri použití mobilného zariadenia, aby sme dokázali prispôsobiť tieto stránky pre dané zariadenia,

– určenie, či táto webová stránka alebo niektoré jej časti sú populárnejšie než iné v určitých geografických oblastiach alebo v určitej demografickej skupine, aby sme mohli prispôsobiť tieto stránky danej skupine užívateľov,

– na rozpoznanie preferencií užívateľa, zlepšenie webovej stránky a vybratie takého obsahu a reklamy, ktoré daný užívateľ preferuje na základe jeho histórie vyhľadávania na internete.

– na dodanie reklám, ktoré sú relevantnejšie pre užívateľov a ich záujmy a

– na oslovenie užívateľov, ktorí by mohli mať záujem o podobné produkty a služby, ktoré ponúkame, vrátane toho, keď títo užívatelia prehliadajú iné webové stránky, používajú aplikácie alebo prezerajú videá na základe svojich záujmov odvodených z ich histórie vyhľadávania.

Ak užívateľ navštívi túto stránku alebo inú webovú stránku, Google uloží číslo do jeho prehliadača použitím cookies, aby si zapamätal jeho návštevu. Toto číslo jednoznačne identifikuje webový prehliadač v konkrétnom počítači alebo inom zariadení, ale nie o konkrétnej osobe. Prehliadače môžu byť spojené s demografickou kategóriou, ako je pohlavie, vek alebo rodinný stav, na základe navštívených webových stránok. Užívatelia môžu upraviť svoje navrhované demografické kategórie na stránke: www.google.com/settings/ads.

Ak užívateľ navštívi túto alebo inú webovú stránku, Google použije súbory cookies, aby zobrazil kontextuálne relevantné reklamy. Google využíva hlavné témy zo stránok (vrátane frekvencie návštev a iné faktory), rovnako ako aj údaje od tretích strán, na spojenie záujmov s anonymnými cookies daného užívateľa. Google môže používať informácie, ktoré užívateľ poskytne iným webovým stránkam o svojom pohlaví, veku a iných demografických alebo záujmových informáciách. Google môže využívať údaje o návštevách užívateľa alebo údaje tretích strán na vyvodenie týchto informácií.

Napríklad, v prípade, že užívateľ navštevuje také webové stránky, ktorých väčšina návštevníkov sú ženy (na základe agregovaných údajov získaných z prieskumu návštevnosti danej webovej stránky), Google môže priradiť do cookies daného užívateľa, že sa jedná o ženu. Táto informácia môže byť ďalej použitá na prispôsobenie reklamného obsahu na daného užívateľa.

Užívatelia sa môžu odhlásiť z demografických a záujmových cookies služieb Google Analytics prostredníctvom nastavení Google Ads tu, nainštalovaním si aplikácie Google Analytics Opt-Out Browser Add-on alebo prejdením na stránku odhlásenia zo služby Google Analytics tu.

Ako odstrániť alebo blokovať cookies

Cookies môžete odstrániť alebo zablokovať kedykoľvek si želáte zmenou nastavení vášho prehliadača. Kliknite na „Pomocníka“ na paneli s nástrojmi vášho prehliadača, kde nájdete ďalšie pokyny alebo si prečítajte sprievodcu pre správu súborov cookies, ktorá bola vypracovaná Združením pre internetovú reklamu IAB – www.allaboutcookies.org. Ak vymažete alebo zablokujete cookies, niektoré funkcie na tejto webovej stránke nemusia správne fungovať. Niektoré prehliadače majú funkciu „nesledovať“, ktorá umožňuje upozorňovať na webové stránky, ktoré si neželáte, aby sledovali vašu online aktivitu. V súčasnosti naša webová stránka nereaguje na žiadosť prehliadača „nesledovať“.

Využívanie osobných údajov návštevníkov webu

Ak navštívite web topferomony.sk, spracovávame údaje o vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

– získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás;

– vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu; na tento účel môžeme z vášho správania na webe získavať ďalšie odvodené údaje a na tento účel ich použiť, popr. môžeme pseudonymizované údaje odovzdať našim partnerom pre zúčtovanie provízií, ako je popísané v časti IV. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?

– testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, najmä aby sme predišli problémom s funkčnosťou týchto noviniek v skutočnej prevádzke, ktoré by mohli zhoršiť váš zážitok z nakupovania u nás; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás;

– predchádzanie útokom na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát.

Údaje o vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame ich tiež o údaje:

– IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);

– operačný systém vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenie;

– prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie;

– adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

Pre tieto účely osobné údaje používame na obdobie maximálne 38 mesiacov, pričom po túto dobu údaje uchovávame iba v pseudonymizované podobe. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

2. Ak sa u nás zaregistrujete

Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú spracovania opísané v časti Ak navštívite náš web. V prípade, že sa zaregistrujete, potom navyše vykonávame nasledujúce spracovanie:

Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Ak si vytvoríte účet na webe topferomony.sk, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenia a údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite), na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli viesť váš užívateľský účet. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu. Pre tento účel osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek vymazať.

Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Ak si vytvoríte účet na webe topferomony.sk, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, vaše nastavenie, údaje o vašich objednávkach (pokiaľ u nás neskôr nakúpite, a to aj keď nakúpite bez prihlásenia) a údaje o vašom správaní na webe a správanie pri čítaní e-mailov aj na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), a to za účelom:

– získanie informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte lepšie, najmä zisťovanie vašej spokojnosti s našimi službami; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre vás a

– poskytovaním ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zaslať e-mailom, textovou správou, pomocou sociálnych sietí, oznámiť ich po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, zaslať vám ich poštou alebo zobraziť na našom webe; naším oprávneným záujmom je tu efektívna propagácia našich produktov a služieb.

Na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) tiež použijeme vaše nastavenia pre testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením, ako je popísané v časti Ak navštívite náš web.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek vymazať. Proti týmto spracovaniam máte právo uplatniť námietku.

3. Ak u nás nakúpite

Aby ste u nás mohli nakupovať, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú spracovania opísané v časti Ak navštívite náš web. V prípade, že u nás nakúpite, potom navyše vykonávame nasledujúce spracovanie:

Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba nakúpite, spracovávame vaše osobné údaje za účelom vybavenia vašej objednávky vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach. Pokiaľ u nás máte užívateľský účet, môžeme na tento účel použiť aj vaše nastavenia.

Ak u nás nakúpite ako zástupca právnickej osoby, spracovávame tie isté údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorenie a plnenie zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia vašej objednávky, znamená, že ich použijeme najmä:

– aby ste mohli dokončiť svoju objednávku na webe, napríklad aby sa vám neodstránil tovar vložený do košíka, alebo údaje z rozpracovanej objednávky;

– aby sme s vami mohli o objednávke komunikovať, napríklad vám zaslať jej potvrdenie alebo vás upozorniť na odoslanie tovaru;

– v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať tiež dodávateľom tovaru alebo servisnému centru, ako je popísané v časti IV. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?;

Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavanie najmä nasledujúcich zákonov:

zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,

zákon č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa,

zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty,

zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k vašej objednávke.

4. Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané

Ak ste adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje:

– na základe nášho oprávneného záujmu na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom. Splnenie tejto zmluvy je naším oprávneným záujmom;

– na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií pre vytváranie našich vnútorných štatistík a prehľadov;

– naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre našich zákazníkov;

– za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

– za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Pre prípravy, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame počas maximálne 10 rokov k príslušnej objednávke.

Proti tomuto spracovanie na základe opravného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov:

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom call centra, e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

vybavenie vašich požiadaviek; ak ste u nás nakúpili a vaša požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;

evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;

preukazovanie, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. Keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;

ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

IV. Kto vaše osobné údaje spracováva a komu ich odovzdávame?

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:

1. v súvislosti s vybavovaním vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto vybavení podieľajú, ako je uvedené v časti Keď u nás nakúpite, konkrétne:

a) prepravným partnerom, najmä spoločnostiam, Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124; Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO 35834498, pokiaľ vám doručujú vašu objednávku;

b) dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby;

c) Solitea Česká republika, a.s., IČ 255 68 736, so sídlom Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno, Česká republika; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.idoklad.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

2. na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:

a) Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

b) Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs- cz.facebook.com/about/privacy

c) The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia, 30308; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/

3. na základe nášho oprávneného záujmu v pseudonymizovanej podobe pre poskytovateľ služby zisťovanie spokojnosti Overené zákazníkmi a sprostredkovateľ našich predajov spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727.

V. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

VI. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva?

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 904 199 155, písomne na adrese Gr. I. Széchenyiho 878/4, 93601 Šahy, alebo e-mailom

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

VII. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

VIII. Odkazy tretích strán

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás na

Aktualizované 25.04.2019